Monitorowanie losów absolwentów

 

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów UJK w Kielcach realizowane jest w oparciu o przyjętą procedurę WSZJKW/6 .

Obejmuje każdy rocznik absolwentów Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Prowadzone jest metodą panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Respondenci testowani są trzykrotnie – po upływie roku oraz po trzech i pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

Realizowane jest anonimowo, za pośrednictwem platformy internetowej. Narzędzie badania stanowi standaryzowany kwestionariusz ankiety.

Po przeprowadzeniu procesu ankietyzacji generowane są dane statystyczne, przedstawiane na posiedzeniu UKK i przekazywane do WKK/KKF.

Poniżej prezentujemy uzyskane dane:

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po roku od ukończenia studiów. Rocznik 2021 2022

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po roku od ukończenia studiów. Rocznik 2020 2021

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po roku od ukończenia studiów. Rocznik 2019 2020

 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2019 2020

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2018 2019

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2017 2018

 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 5 latach od ukończenia studiów.  Rocznik 2017 2018

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 5 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2016 2017

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów po 5 latach od ukończenia studiów. Rocznik 2015 2016

 

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych.

Wdrożony system wykorzystuje i kojarzy dane administracyjne pochodzące z dwóch rzetelnych źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on.

Podstawę systemu ELA stanowią automatyczne raporty, prezentujące nie tylko zbiorcze dane ogólnopolskie, ale pozwalające też śledzić losy absolwentów zarówno poszczególnych uczelni, jak i kierunków studiów. W najnowszej edycji wprowadzone zostały raporty tematyczne, poświęcone poszczególnym aspektom funkcjonowania absolwentów na rynku pracy. Są to: poszukiwanie pracy i bezrobocie, wynagrodzenia, praca a dalsze studia, doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie, praca a miejsce zamieszkania. Na podstawie ww. danych ABK opracowuje raport dotyczący absolwentów UJK w Kielcach.

Raporty mają przybliżyć aktualną sytuację na polskim oraz świętokrzyskim rynku pracy, przedstawić najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz wskazać bieżące trendy dominujące na rynkach pracy.

Jeśli chcecie wiedzieć, jakie są oczekiwania pracodawców, jak kształtują się wynagrodzenia i dynamika zatrudnienia, kto jest najbardziej poszukiwany na rynku i wiele innych – zapraszamy do lektury.

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich 2020 

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia 2019

Ogólnopolskie Monitorowane Losów Zawodowych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia 2018

 

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla roczników 2018/2019;2019/2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Collegium Medicum, roczniki 2019;2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, roczniki 2019;2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, roczniki 2019;2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Wydziału Humanistycznego, roczniki 2019;2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, roczniki 2019;2020

Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów Wydziału Sztuki, oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu, roczniki 2019;2020

Monitorowanie Losów Zawodowych absolwentów UJK w Kielcach ze względu na czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia i wysokość zarobków w województwie świętokrzyskim. Rocznik 2020

Monitorowanie Losów Zawodowych absolwentów UJK w Kielcach ze względu na czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia i wysokość zarobków w województwie świętokrzyskim. Rocznik 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content