Doradztwo ds. przedsiębiorczości

 

Idea samozatrudnienia zyskuje na popularności. Założenie firmy nie jest obecnie ani drogie, ani wyjątkowo trudne, a powszechne mniemanie, iż posiadanie własnej działalności wiąże się z ryzykiem i widmem „niepewnego jutra”, stanowi jedynie efekt stereotypowego myślenia.

Jako świeżo upieczony absolwent posiadasz potencjał do tego, by wykorzystać zdobytą
w trakcie studiów wiedzę i stworzyć własne miejsce pracy.

Na spotkaniu z doradcą ds. przedsiębiorczości:

 • dokonamy diagnozy Twoich kompetencji przedsiębiorczych
 • wskażemy zalety i wady prowadzenia planowanego przedsięwzięcia
 • nakreślimy najważniejszy, zaraz po pomyśle, dokument, jakim jest biznesplan
 • poszerzymy Twoją wiedzę dotyczącą aktualnych tendencji na rynku pracy
 • zaprezentujemy instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz możliwości pozyskiwania funduszy na podjęcie działalności gospodarczej
 • rozwiniemy Twoją kreatywność niezbędną w znajdywaniu niestandardowych rozwiązań

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 • elektronicznie: abk@ujk.edu.pl
 • telefonicznie: 509-711-480; 41-349-66-30
 • osobiście: Akademickie Biuro Karier, ul. Uniwersytecka 7, Wydział Nauk Ścisłych
  i Przyrodniczych, budynek G, pokój 207 B.
Skip to content