Doradztwo ds. przedsiębiorczości

 

Idea samozatrudnienia zyskuje na popularności. Założenie firmy nie jest obecnie ani drogie, ani wyjątkowo trudne, a powszechne mniemanie, iż posiadanie własnej działalności wiąże się z ryzykiem i widmem „niepewnego jutra”, stanowi jedynie efekt stereotypowego myślenia.

Jako świeżo upieczony absolwent posiadasz potencjał do tego, by wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę i stworzyć własne miejsce pracy.

Na spotkaniu z doradcą ds. przedsiębiorczości:

  • dokonamy diagnozy Twoich kompetencji przedsiębiorczych
  • wskażemy zalety i wady prowadzenia planowanego przedsięwzięcia
  • nakreślimy najważniejszy, zaraz po pomyśle, dokument, jakim jest biznesplan
  • poszerzymy Twoją wiedzę dotyczącą aktualnych tendencji na rynku pracy
  • zaprezentujemy instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz możliwości pozyskiwania funduszy na podjęcie działalności gospodarczej
  • rozwiniemy Twoją kreatywność niezbędną w znajdywaniu niestandardowych rozwiązań

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  • elektronicznie: abk@ujk.edu.pl
  • telefonicznie: 509-711-480; 41-349-66-30
  • osobiście: Akademickie Biuro Karier, ul. Uniwersytecka 7, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G, pokój 207 B.
Skip to content