Doradztwo ds. przedsiębiorczości

 

Sukces bierze się z działania…

Doradztwo ds. przedsiębiorczości to wsparcie dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje przedsiębiorcze, jak również biorą pod uwagę założenie własnej działalności gospodarczej.

CO ZYSKASZ?

  • wiedzę dotyczącą aktualnych tendencji na rynku pracy,
  • diagnozę Twoich kompetencji przedsiębiorczych,
  • bilans zalet i wad prowadzenia planowanego przedsięwzięcia,
  • prezentację instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz możliwości pozyskania funduszy na podjęcie działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  • elektronicznie: abk@ujk.edu.pl
  • telefonicznie: 509-711-480; 41-349-66-30
  • osobiście: Akademickie Biuro Karier, ul. Uniwersytecka 7, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G, pokój 207 B.
Skip to content