Formy współpracy

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach przygotowało dla firm pakiet możliwości stwarzający doskonałą okazję do budowania wizerunku pracodawcy, a studentom ułatwiający tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego i stawianie pierwszych kroków na rynku pracy. Pragniemy zaprosić Państwa do podejmowania wspólnych inicjatyw, które sprawią, że nasi studenci – przyszli pracownicy – będą lepiej przygotowani do pełnienia swoich ról zawodowych. Jesteśmy otwarci na propozycje mogące zaowocować realizacją projektów zapewniających sprawne funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Ze swej strony oferujemy współpracę w zakresie publikowania na stronie Biura ofert pracy, staży i praktyk oraz organizowanie na terenie Uczelni prezentacji firm, spotkań z pracodawcami i targów pracy.

Publikacja ofert pracy/praktyk/staży:
Nasz portal jest dla wielu studentów i absolwentów podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty pracy, praktyk, stażu czy wolontariatu na naszej stronie, prosimy o wypełnienie formularza w zakładce „Dodaj ofertę pracy”.

Ważna informacja: oferty pracy/praktyk/staży/wolontariatu prezentowane w serwisie pochodzą bezpośrednio od pracodawców. Akademickie Biuro Karier UJK nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i innych informacji dodawanych przez pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy. Akademickie Biuro Karier UJK nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów, które zostały przesłane przez pracodawców.

Kury i szkolenia:
Do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy ekspertów i profesjonalistów, którzy opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu, udzielają cennych porad procentujących w przyszłej karierze zawodowej młodych ludzi. Spotkania pozwalają na skonfrontowanie wyobrażeń studentów z doświadczeniami praktyków. Zapewniamy szeroką promocję wydarzenia oraz udostępniamy reprezentacyjną salę konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Prezentacje firmy:
Zasadniczym celem tej formy spotkania jest prezentacja firmy oraz jej oferty rekrutacyjnej i zainteresowanie pracą najzdolniejszych studentów. Pracodawcy, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie mają zamiar zatrudnić absolwentów lub przyjąć studentów na praktykę, mogą spotkać się z nimi i poinformować o planach w tym zakresie. Zapewniamy salę, sprzęt audiowizualny oraz promocję w środowisku akademickim.

Wspólne projekty:
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości istotne dla rozwoju firm staje się zaistnienie w świadomości przyszłych klientów, pracowników, partnerów. Okazję ku temu stwarzają organizowane AKADEMICKIE TARGI PRACY, KAWIARENKI BIZNESOWE, SZYBKIE RANDKI Z PRACODAWCĄ, umożliwiające bezpośredni kontakt z szeroką grupą odbiorców. Wystawcy mają możliwość promocji firmy oraz dokonania preselekcji, pozwalającej na wyłonienie najzdolniejszych studentów i absolwentów.

Skip to content