Formy współpracy

 

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach przygotowało dla firm pakiet możliwości stwarzający doskonałą okazję do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, a studentom ułatwiający tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego i stawianie pierwszych kroków na rynku pracy.

Pragniemy zaprosić Państwa do podejmowania wspólnych inicjatyw, które sprawią, że nasi studenci – przyszli pracownicy będą lepiej przygotowani do pełnienia swoich ról zawodowych.

Oferta skierowana do pracodawców obejmuje:

  • Możliwość zamieszczania na stronie www oraz FB Akademickiego Biura Karier ofert pracy, staży i praktyk

Nasze strony są dla wielu studentów i absolwentów podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bezpłatnym umieszczeniem oferty pracy, praktyk, stażu czy wolontariatu na naszych stronach, prosimy o wypełnienie formularza w zakładce „Dodaj ofertę pracy”.

W przypadku zatrudnienia studenta bądź absolwenta naszej uczelni, będziemy zobowiązani za informację zwrotną dotyczącą rekrutacji.

Wszystkie oferty przesyłane do Akademickiego Biura Karier UJK muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie mogą naruszać przepisów antydyskryminacyjnych (art. 113 oraz art.183 a kp).

  • Organizację spotkania ze studentami

Spotkania pozwalają na skonfrontowanie wyobrażeń studentów z doświadczeniami praktyków. Do wzięcia w nich udziału zapraszamy ekspertów, którzy opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu, udzielają cennych porad procentujących w przyszłej karierze zawodowej młodych ludzi. Zapewniamy promocję wydarzenia oraz bezpłatną rezerwację sali wyposażonej w sprzęt multimedialny.

  • Organizację prezentacji firmy na uczelni

Zasadniczym celem tej formy spotkania jest prezentacja firmy oraz jej oferty rekrutacyjnej i zainteresowanie pracą studentów. Pracodawcy, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie mają zamiar zatrudnić absolwentów lub przyjąć studentów na praktykę, mogą spotkać się z nimi i poinformować o planach w tym zakresie. Spotkanie może przybrać dwie formy: jako stoisko promocyjne na wydziałach lub spotkanie informacyjno- rekrutacyjne w auli dla docelowej grupy studentów. Zapewniamy salę, sprzęt audiowizualny oraz promocję w środowisku akademickim.

  • Organizację szkoleń branżowych dla studentów

Studenci Uniwersytetu bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez Pracodawców. W trakcie warsztatu mogą Państwo nawiązać bezpośredni kontakt ze studentami oraz poznać ich kompetencje. Organizacja wydarzenia jest bezpłatna i zawiera rezerwację sali oraz promocję wśród studentów.

  • Możliwość udziału w cyklicznych projektach ABK

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości istotne dla rozwoju firm staje się zaistnienie w świadomości przyszłych klientów, pracowników, partnerów. Okazję ku temu stwarzają organizowane cyklicznie nieformalne spotkania ze studentami, takie jak: AKADEMICKIE TARGI PRACY, KAWIARENKI BIZNESOWE, SZYBKIE RANDKI Z PRACODAWCĄ. Pracodawcy mają możliwość zaprezentowania firmy oraz dokonania preselekcji, pozwalającej na wyłonienie najzdolniejszych studentów i absolwentów.

  • „Projekt szyty na miarę”.

Jeśli bierzecie Państwo pod uwagę inne inicjatywy – zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i oferujemy swoją pomoc.

 

 

Skip to content