Zadania

Oto nasze podstawowe zadania:

1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.                                                                                                                                                                              Ważna informacja: oferty pracy/praktyk/staży/wolontariatu prezentowane w serwisie pochodzą bezpośrednio od pracodawców. Akademickie Biuro Karier UJK nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i innych informacji dodawanych przez pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy. Akademickie Biuro Karier UJK nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów, które zostały przesłane przez pracodawców.
3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
4. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
7. Organizacja targów pracy.
8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami
11. Prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier.
12. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności: a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

Skip to content