Poradnictwo zawodowe

 

… zaplanuj swoją ścieżkę zawodową,

sprawdź co stanowi Twoją przewagę na rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy wraz ze studentem/absolwentem pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem  decyzji związanej z drogą rozwoju zawodowego uwzględniając wymogi rynku pracy.

CO ZYSKASZ?

  • diagnozę zawodową Twojego potencjału, tj. uzdolnień, zainteresowań, wartości, mocnych i słabych stron, w tym odpowiedzi na pytania:

      1.  Jakie posiadasz umiejętności?

      2. W czym jesteś naprawdę dobry?

      3.  Co Cię wyróżnia?

      4. Jakich umiejętności nie wykorzystujesz?

       5. Nad czym możesz popracować?  

  • informację zwrotną po przeprowadzonych testach kompetencji i predyspozycji zawodowych,
  • wiedzę z zakresu aktualnych trendów w pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomoc w zredagowaniu ich,
  • zasób wiadomości z obszaru aktywnych form poszukiwania pracy,
  • wskazówki dotyczące właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  • elektronicznie: abk@ujk.edu.pl
  • telefonicznie: 509-711-480; 41 349-66-30; 41 349-66-38
  • osobiście: Akademickie Biuro Karier, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, budynek G, pokój 207 B.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content