Akcelerator Rozwoju UJK w Kielcach

 

Akademickie Biuro Karier realizuje w okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2023r. Projekt – „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, w ramach, którego wykonuje Zadanie nr 15. „Wysokiej jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA KARIER”,

Celem Projektu jest bezpośrednie wsparcie 900 Uczestników w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy przez poszerzenie zakresu i podniesienie jakości usług świadczonych przez ABK.

Projekt kierowany jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych, którzy w chwili złożenia Formularza zgłoszeniowego posiadają status studenta Uniwersytetu.

Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie przedsiębiorczości i coachingu kariery,
  • budowanie własnej marki na starcie kariery zawodowej w ramach szkolenia „Szefowa własnego wizerunku”,
  • spotkania z praktykami zawodu – ,,Kawiarenki Biznesowe”,
  • organizację ,,Akademickich Targów Pracy”.

Osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie (załączniki nr 1,2,3) . Dokumenty należy złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytecka 7, budynek G, pok. B207.).

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy pobierz

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pobierz

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w wersji  papierowej w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach

Regulamin projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” pobierz

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Skip to content