Akademickie Biuro Karier

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapisz się na Doradztwo/Warsztaty/Szefowa Własnego Wizerunku/Kawiarenki Biznesowe/Szybkie Randki z Pracodawcą

Wydziały i filie

Struktura Uczelni, wydziały, filie, jednostki

Collegium Medicum


Jeden z młodszych wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, powstał w 2005 roku i dynamicznie się rozwija. Tworzą go: Instytut Nauk Medycznych oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

więcej

Wydział
Humanistyczny

Istnieje od początku funkcjonowania Uczelni, czyli od 28 czerwca 1969 roku. W skład wydziału wchodzą: Instytut Historii, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

więcej

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Lider w ilości projektów naukowych i badawczych. Obecną strukturę tworzą: Instytut Biologii, Instytut Chemii, Instytut Fizyki, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku oraz Katedra Matematyki.

więcej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna wydziału skupiona jest w dziedzinach pedagogiki oraz psychologii. W jego strukturze funkcjonuje bogaty w tradycję Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, która od 2016 roku funkcjonuje na uczelni, jako kierunek studiów.

więcej

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Najliczniejszy wydział uczelni. Strukturę wydziału tworzą: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Katedra Ekonomii i Finansów, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Zarządzania.

więcej

Wydział Sztuki


Wydzielony w 2019 z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia artystycznego, badań związanych z sztuką i twórczością artystyczną, realizowanych w ramach ówczesnych jednostek.

więcej

Filia w Sandomierzu


Powstała na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 2017 roku. Jej oferta kształcenia obejmuje kosmetologię, filologię angielską, mechatronikę, administrację i pedagogikę.

więcej

Pozostałe jednostki


Poza wydziałami i filiami, w Uczelni funkcjonują jednostki ogólnowydziałowe, jednostki międzywydziałowe oraz administracja.

więcej
Skip to content