Fundacja Fuga Mundi zaprasza na szkolenie „ELEMENTY KSIĘGOWOŚCI Z FAKTUROWANIEM”

W ramach projektu „Absolwent” zapraszamy Studentów i Absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, do zapisu na bezpłatne szkolenie wraz z możliwością odbycia stażu zawodowego po zakończeniu szkolenia.

 

ELEMENTY KSIĘGOWOŚCI Z FAKTUROWANIEM.

 

W ramach szkolenia odbędzie się 105 godzin zajęć

w formie ZDALNEJ!

 

Aby wziąć udział w projekcie „Absolwent” należy spełniać poniższe kryteria:

– być studentem ostatniego roku studiów wyższych:

licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich

– być absolwentem do 5 lat po ukończeniu studiów wyższych

– posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– być mieszkańcem woj. Świętokrzyskiego

– na dzień przystąpienia do projektu pozostawać bez zatrudnienia.

 

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w projekcie:

– szkolenia specjalistyczne wraz z atrakcyjnym

stypendium szkoleniowym

– dodatek motywacyjny

– ubezpieczenie NNW na cały czas trwania projektu

– otrzymasz Certyfikat i zaświadczenie potwierdzające

odbycia szkolenia

– możliwość odbycia staży zawodowego po szkoleniu

(3-6 msc) wraz ze stypendium stażowym

– wsparcie Trenera pracy

– możliwość podniesienia kompetencji zawodowych

– płynne przejście ze ścieżki naukowej na ścieżkę zawodową

Zapraszamy do przesyłam cv na adres mailowy kielce@ffm.pl z dopiskiem ,,Szkolenie księgowość”

Kontakt :

739 976 571/ 534 036 447

kielce@ffm.pl

  1. Planty 16c/5 Kielce.

Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków PFRON, wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

* zgodnie z Regulaminem projektu

Skip to content