ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników Projektu (900 studentów). Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać  się z regulaminem projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie,  oraz oświadczenie (załączniki nr 1,2,3). Dokumenty wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej należy złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pok. 2/31, ul. Świętokrzyska 21).

 

Regulamin projektu w obszarze zadania 15 został uchwalony zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 108/2019 z dnia 31.10.2019, zmian niniejszego Regulaminu Zarzadzenie Rektora nr 130/2020 z dnia 24.06.2020

Regulamin projektu "AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” -pobierz

 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy pobierz

 

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pobierz

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY UP wypełniany do 4 tyg. od ukończenia udziału w projekcie
pobierz

 

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w wersji  papierowej w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach (CPiB, ul. Uniwersytecka 15, p.2/31). 

Zapraszamy do udziału!

 

Harmonogram na miesiąc czerwiec dostępny tutaj