ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

 Projekt_bez_tytułu4.jpg

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej

liczby Uczestników Projektu (900 studentów).Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać  się z regulaminem projektu

„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.Osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie,

które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, oraz oświadczenie

(załączniki nr 1,2,3). Dokumenty wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej należy złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier .

 

Regulamin projektu "AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” pobierz

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy pobierz

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pobierz

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w wersji  papierowej w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach

Zapraszamy do udziału!

Harmonogram "Doradztwa zawodowego" na miesiąc KWIECIEŃ 2021 jest dostępny tutaj