Projekt dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt  Klucz do sukcesu”, który skierowany jest do biernych zawodowo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, pozostających w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-59 mężczyźni 18-65 r.ż.) posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt obejmuje warsztaty aktywizacji zawodowej, bezpłatne szkolenia zawodowe, 3-6 miesięczne staże aktywizacyjne dostosowane do możliwości psychofizycznych klienta oraz nieodpłatne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne i prawne.

Szczegóły na plakacie: Fundacja informacje

Fundacja realizuje również projekt Kompas kariery Kariera bez granic oraz Razem możemy więcej

Informacja o projektach:

Kompas kariery

Kariera bez granic

Razem możemy więcej

Zapraszamy do zapisów.

Skip to content