TYDZIEŃ Z ABW 14.11-17.11.2023 r.

Tydzień z AGENCJĄ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO na Uniwersytecie

Zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i wykładach tematycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy ABW.

W dniach 14.11.2023-17.11.2023 r. funkcjonariusze ABW będą obecni na Uniwersytecie przy stoiskach informacyjnych w pobliżu wejść na poszczególne wydziały. Ponadto w trakcie dnia będą odbywały się wykłady dedykowane studentom danego wydziału.

Uczestnicy wykładów będą mieć możliwość zapoznania się z definicją służb specjalnych w Polsce, ich zadaniami i metodami realizacji. Funkcjonariusze zaprezentują  również wymagania stawiane kandydatom do służby, postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo zwrócą uwagę na profilaktykę antyterrorystyczną oraz kontrwywiadowczą.

Co więcej podczas wykładów studenci dowiedzą się jakie zadania mogą realizować w służbie uwzględniając ukończony kierunek.

Po oficjalnym wykładzie będzie możliwość odbycia indywidulanych rozmów z funkcjonariuszami przy stoisku ABW oraz złożenia swojego CV.

Różnorodność zadań realizowanych przez ABW sprawia, że poszukują oni  studentów i absolwentów szkół wyższych zarówno kierunków technicznych, humanistycznych jak i medycznych.

Harmonogram wydarzenia:

14.11.2023 r. Collegium Medicum 

12:00-17:00- stoisko informacyjne przy wejściu do budynku D

 15:30-16:30- wykład główny, aula D0/13B (budynek D)

15.11.2023 r. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

10:00-15:00- stoisko informacyjne przy wejściu do budynku B

 11:20-13:20- wykład główny, aula B2 imienia Antoniego Malinowskiego (budynek B)

16.11. 2023 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii

10:00-13:00 – stoisko informacyjne na półpiętrze wydziału

10:00-11:00- wykład główny, sala 130

16.11.2023 r. Wydział Humanistyczny

13:30-16:30- stoisko informacyjne przy wejściu na wydział (naprzeciwko biblioteki)

13:30-14:30-wykład główny, aula 214 (II piętro)

17.11.2023 r. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G

10:00-12:00- stoisko informacyjne przy wejściu do budynku G

10:00-11:00-wykład główny, sala A102 (budynek G)

Ponadto na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych oprócz wykładu głównego odbędzie się prelekcja: 

„Wprowadzenie do zagadnień finansowania terroryzmu na podstawie metod indentyfikacyjnych prania pieniędzy”.

 Zostaną omówione następujące zagadnienia:

-polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

-system AML/CFT  w aspekcie działów bezpieczeństwa instytucji obowiązanych,

-metody i fazy prania pieniędzy.

Zapisy na wykłady główne na poszczególnych wydziałach przyjmowane są:

-elektronicznie (abk@ujk.edu.pl), prosimy o podanie imienia, nazwiska, kierunku, roku studiów oraz telefonu kontaktowego

-telefonicznie (509 711 480)

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content