Relacja z Tygodnia z ABW

W dniach 14.11.2023-17.11.2023 r. odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne z funkcjonariuszami ABW mające na celu przybliżenie możliwości pracy w służbie ABW studentom poszczególnym kierunków. Spotkania odbyły się na 5 Wydziałach Naszego Uniwersytetu:

14.11.2023 r- Collegium Medicum, uczestniczyło 121 studentów z kierunku: lekarskiego, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, wychowania fizyczne;

15.11.2023 r. – Wydział Prawa i Nauk Społecznych. uczestniczyło 339 studentów reprezentujących następujące kierunki: finanse i rachunkowość, logistyka, zarzadzanie, bezpieczeństwo narodowe, prawo, ekonomia, kryminologia stosowana, administracja;

16.11.2023 r.- Wydział Pedagogiki i Psychologii, wzięło udział 16 studentów z kierunku psychologia;

16.11.2023 r. -Wydział Humanistyczny, uczestniczyło 72 studentów z kierunków: filologia angielska, lingwistyka stosowana, historia;

17.11.2023 r. -Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, uczestniczyło 56 studentów kierunku informatyka, chemia, matematyka, biologia, inżynieria danych, geografia.

Wartością dodaną był wykład” Wprowadzenie do zagadnienia finansowania terroryzmu na podstawie metod identyfikacyjnych prania pieniędzy” poprowadzony na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych przez eksperta z Centrum Prewencji Terrorystycznej AWB.

 

 

Skip to content