ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT
Do projektu mogą przystąpić studenci III roku I stopnia oraz studenci II roku II stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

REKRUTACJA
Rekrutacja jest prowadzona w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników Projektu.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać  się z regulaminem projektu „W stronę rynku pracy”:

Osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) i złożyć go  wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej w siedzibie Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pok. 2/31, ul. Świętokrzyska 21):

Regulamin projektu "W stronę rynku pracy"- pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy dla studenta - pobierz

 

Harmonogram Doradca Zawodowy - pobierz

Harmonogram Doradca ds. przedsiębiorczości - pobierz

Harmonogram Coach Kariery - pobierz

 

 

Wszytskie dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w wersji  papierowej w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach (CPiB, ul. Świętokrzyska 21, p.2/06).

Zapraszamy do udziału!

 

 LOGOTYP.jpg