ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Projekt szkoleniowo – stażowy „CZAS NA STAŻ”


 

NIE BÓJ SIĘ WYZWAŃ
Warto odważyć się i wyjść ze strefy komfortu, aby zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, które zaprocentuje w przyszłości.

W ramach projektu studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach doradczych, które pozwolą uczestnikom projektu przygotować się do profesjonalnej prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych. Firmy biorące udział w projekcie przeprowadzą szkolenia związane z zakresem zadań realizowanych podczas stażu. Udział w projekcie to także szansa na wzmocnienie pewności siebie oraz sprawdzenie swoich możliwości, co pozwoli na podjęcie decyzji o dalszej karierze zawodowej.

KANDYDAT IDEALNY:
- aktywny i gotowy do działania,
- kreatywny oraz wychodzący z własną inicjatywą,
- ceniący pracę zespołową,
- chętny do rozwoju oraz pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności. 

Wszytskie informację są udzielane w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach (CPiB, ul. Świętokrzyska 21, p.2/06).

 

Zapraszamy do udziału!