ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Prezentujemy aktualne wyniki raportu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów)
Najnowszy raport ELA ukazujący losy absolwentów UJK rocznika 2018
Nauka, praca i współpraca zdalna
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o narzędziach rekomendowanych przez Uniwersytet do pracy, nauki i współpracy online
Spotkaj się z doradcą zawodowym online
Dokonaj diagnozy zawodowej Twojego potencjału.
Nowy rok akademicki=nowe wyzwania
Studencie/Absolwencie podejmij je i przyjdź do Akademickiego Biura Karier
Ciekawostki z obszaru polskiego i świętokrzyskiego rynku pracy
Zapraszamy do lektury.
Zachęcamy do lektury najnowszych informacji ze świata finansów i bankowości
Branżowe artykuły i wywiady online

 

monitorowanie karier1

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów   

 

Badanie stanowi integralną część doskonalenia procesu kształcenia. Umożliwia uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów UJK na rynku pracy oraz zebranie ich opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście potrzeb rynku pracy.

Monitorowanie obejmuje każdy rocznik absolwentów Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Prowadzone jest metodą panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Respondenci są testowani trzykrotnie - po upływie roku oraz po trzech i pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy internetowej. Narzędzie badania stanowi standaryzowany kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych danych empirycznych opracowywany jest Raport.

Monitorowanie prowadzone jest w oparciu o przyjętą procedurę WSZJK-W/6.

Zrealizowano trzy edycje monitorowania karier zawodowych. Zebrano opinie absolwentów po upływie roku oraz po upływie trzech lat od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

 

shutterstock 9220543 large

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ELA

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych.

Na przeprowadzenie badania pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r.

Wdrożony system wykorzystuje i kojarzy dane administracyjne pochodzące z dwóch rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on.

Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są studenci, którzy uzyskali dyplom w 2014 roku. Podstawę systemu ELA stanowią automatyczne raporty, prezentujące nie tylko zbiorcze dane ogólnopolskie, ale pozwalające też śledzić losy absolwentów zarówno poszczególnych uczelni, jak i kierunków studiów. W najnowszej edycji wprowadzne zostały raporty tematyczne, poświęcone poszczególnym aspektom funkcjonowania absolwentów na rynku pracy. Są to: poszukiwanie pracy i bezrobocie, wynagrodzenia, praca a dalsze studia, doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie, praca a miejsce zamieszkania. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

 

Najnowszy raport ukazujązy losy abolwentów rocznika 2018 dostępny jest pod linkiem:  http://ela.nauka.gov.pl/

 

 

 

Poniżej prezentujemy wyniki badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kończących studia: