ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

misja

Misja Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach

Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

cele

Cele działań Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach 

 

 1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej. 

 

 

zadania

Zadania realizowane przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcah

 

 

 1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
 3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
 4. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
 5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
 6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 7. Organizacja targów pracy.
 8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
 9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
 10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami
 11. . Prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier.
 12. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności: a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.