ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Studia to z jednej strony najlepszy czas na zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz zawieranie nowych znajomości,

ale też ważny moment, by zainteresować się tym, co będzie czekać Was po zakończeniu kolejnego etapu edukacji.

Chcemy, aby nasze działania pomogły Wam wejść pewnym krokiem na rynek pracy.

 

Do naszych działań należy m.in.:

  1. Poradnictwo zawodowe – indywidualne, grupowe spotkania z doradcami zawodowymi w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  2. Prowadzenie sesji coachingu kariery oraz spotkań z doradcą ds. przedsiębiorczości.
  3. Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych,                                                                  pozytywnego zaprezentowania się podczas procesu rekrutacyjnego oraz rozwijania kompetencji zawodowych, projekt od pasji po zawodowstwo.
  4. Współpraca z pracodawcami m.in. podczas corocznie organizowanych prezentacji firm na UJK: Akademickie Targi Pracy.
  5. Promocja i pośrednictwo w kontaktach studentów i absolwentów UJK w środowisku pracodawców. Organizowanie spotkań między studentami i praktykami zawodu:                                      Kawiarenki Biznesowe, Szybkie randki z pracodawcą.
  6. Dostarczanie aktualnych informacji związanych z rynkiem pracy.
  7. Prowadzenie bazy danych ofert pracy, staży i praktyk, gromadzenie informacji o kursach, szkoleniach, stypendiach.
  8. Prowadzenie badań rynku pracy i monitorowanie losów zawodowych absolwentów UJK.


Szczegółowe harmonogramy wydarzeń będziemy sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej i fanpage Facebook’a

Od tego roku akademickiego zapraszamy do nowej siedziby ABK:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, budynek G, pok. B207-B206, IIpiętro.