ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór wniosków trwa od 1 listopada 2019 r. do 1 lutego 2020 r.

 

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

University of Virginia, Charlottesville

University of Chicago, Chicag

University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas

Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę.
W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

 

Udział w Programie obejmuje:

Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne

Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)

Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu

W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży

 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się osoby, które:

Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1

Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny

W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu.

Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą).

Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej

 

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.