ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Ta edycja była skierowana głównie dla studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, bowiem profil zaproszonych firm
był zgodny ze studiowanymi przez nich kierunkami. Kolejna edycja będzie dedykowana studentom Collegium Medicum.
O jej  terminie będziemy informować w późniejszym czasie.