ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Celem projektu jest sprawdzenie funkcjonowania metody „job shadowing” w krajach partnerskich (Polska, Cypr, Włochy i Grecja) oraz przeprowadzenie pilotażowego programu staży towarzyszących, który w zamierzeniu ma trwać 5 dni. Planowany termin realizacji staży – październik, pierwszy tydzień listopada 2019 roku. Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 18-30 lat oraz przedsiębiorcy, którzy zechcieliby na takie staże przyjąć.

Korzyści płynące z udziału w projekcie

Czym są staże towarzyszące?

W ramach staży towarzyszących młodzi ludzie – podczas kilkudniowego pobytu w instytucji goszczącej – obserwują charakter pracy pracowników
w danym miejscu, poznając wyznania, które przed nimi stoją; uświadamiają sobie, jakie umiejętności są wymagane w danym miejscu pracy/na danym stanowisku, co pozwoli im na świadomy wybór zawodowej ścieżki rozwoju w przyszłości. To idealny czas dla młodych ludzi pozwalający na zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat określonych zawodów z rzeczywistością.

Przez określony czas – 5 dni roboczych (tzw. tydzień stażowy) – instytucja goszcząca daje możliwość nie tylko obserwowania pracowników, ale bezpośredniego z nimi obcowania. Wartość takiego rozwiązania jest dwustronna, gdyż młodzi ludzie, dzieląc się swoimi pomysłami, wzbogacą tym samym ich pracę, dzieląc się swoimi pomysłami, rozwiązaniami czy ulepszeniami.

Takie działania pomogą młodym ludziom w zdobyciu nowych kompetencji w obszarach dla pracodawców najistotniejszych, a jednocześnie zapewnią możliwość zdobycia doświadczenia w celu zwiększenia wiedzy zdobytej podczas części teoretycznej programu.

W programie udział wezmą:

1. Młodzi ludzie – zgodnie z definicją Programu Erasmus Plus za osobę młodą uważa się taką, która nie ukończyła 30 lat. Do projektu zaproszeni zostaną zatem: studenci, absolwenci, wolontariusze, młodzi liderzy, którzy będą odbywali staż we wskazanym miejscu.

2. Instytucje goszczące – instytucje, w którym młodzi ludzie będą odbywać staż towarzyszący.

3. Mentorzy – to osoby z ramienia instytucji goszczącej, które będą sprawować pieczę nad stażystami podczas tygodnia stażowego.

Powyżsi uczestnicy projektu będą ze sobą w stałym kontakcie, w celu właściwej realizacji działań, która wynika z zaprezentowanej poniżej metodologii.

Korzyści dla Instytucji Goszczącej

Uczestnictwo w Programie niesie za sobą szereg korzyści dla Instytucji Goszczącej, które przedstawione zostały w poniższej tabeli

Podczas tygodnia stażowego Po tygodniu stażowym

Nawiązanie relacji z innymi Instytucjami Goszczącymi

Możliwość poznania pomysłów młodych osób zupełnie niezwiązanych z profilem działalności instytucji.

Zapoznanie młodych ludzi biorących udział
w projekcie
z instytucją.

Uczestnictwo w nowatorskim Programie Staży Towarzyszących.

Zbudowanie długotrwałych relacji
z instytucjami krajowymi 
i zagranicznymi.

Wzbogacenie wiedzy na temat programów staży towarzyszących.

Zbudowanie długotrwałych relacji międzyInstytucją Goszczącą a młodzieżą

 

 

Korzyści dla młodzieży

Czy chcesz zdobyć bądź wzbogacić doświadczenie zawodowe? Czy znasz możliwości, jakie czekają na Ciebie w naszym regionie? A może chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę, wzbogacić umiejętności niezbędne na rynku pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

YESS –  Youth Enterprise Shadowing Schemes (Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących) – to 24-miesięczny projekt Erasmus + (KA2: Partnerstwa Strategiczne, sektor: Młodzież),  który ma na celu wspieranie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi poprzez oferowanie im możliwości odbycia kilkudniowych staży metodą job shadowing.

We wrześniu 2019 roku będzie miała miejsce rekrutacja do projektu, w ramach którego młodzież będzie miała możliwość:

- odbycia szkolenia metodą bezpośrednią na temat podstawowych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy na rozpoczęcia działalności gospodarczej, marketingu, wprowadzania produktu na rynek;

- dostępu do platform e-learningowej powstałej w ramach projektu, na której będą mogli skorzystać z materiałów do samokształcenia na temat związany z szeroko pojętą przedsiębiorczością;

- odbycia 5-dniowego stażu metodą job shadowing we wskazanym przez koordynatora miejscu, który umożliwi odwiedzenie  danego miejsca pracy, obserwowania charakteru pracy pracowników poszczególnych działów, poznając wyznania, które przed nimi stoją;

- uświadomienia sobie, jakie umiejętności są wymagane w danym miejscu pracy/na danym stanowisku, co pozwoli im na świadomy wybór zawodowej ścieżki rozwoju w przyszłości. To idealny czas dla młodych ludzi pozwalający na zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat określonych zawodów z rzeczywistością.

Ponadto, 3 uczestników projektu zostanie wybranych do uczestnictwa w 5-dniowym spotkaniu międzynarodowym, które odbędzie się w Kielcach w dniach 18 – 22.11.2019 r., podczas którego będą mieli możliwość spotkania się z uczestnikami projektu z Grecji, Włoch i Cypru, wymienić się doświadczeniami, porównać możliwości itp.

Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w treści e-maila: YESS Rekrutacja.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę internetową: www.yessproject.eu, profil na Facebooku https://www.facebook.com/yessproject.eu/, napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Katarzyna Zapała – koordynator).