ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Infomacje na temat kursu znajdują się na: https://akademia.euroimmun.pl//course/index.php?categoryid=6 ,

Program kursu: https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/90851_66146/Program%20kursu.pdf?fbclid=IwAR3PfGLgznejQqBuA5UImoTH7oik6AwJRdSgP5OKyhlx9V196TMXHAVTO-4– Kurs trwa do 24.09.2019.

 

Więcej informacji na temat kursu znajdą Państwo na stronie: https://bit.ly/2J7Xtk5.

 

Kurs jest na platformie online i trwa od 24.06 do 24.09.2019. Przez cały ten czas całość treści kursu jest dostępna dla uczestników.
Niezależnie od daty zapisu. Po zakończeniu edycji kursu, treści nie są już dostępne. W terminie trwania kursu należy pobrać
materiały do pobrania oraz zdać pozytywnie egzamin końcowy w celu uzyskania certyfikatu.

 

 

Kurs jest rekomendowany przez Panią dr hab. n. med. Dorotę Waśko-Czopnik z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu –https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/90851_66146/Rekomendacja_2.pdf