ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

 

Najnowszy raport ELA ukazujący losy absolwentów rocznika 2017

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami raportu ukazującego losy absolwentów 2017 r. po roku od ukończenia uczelni.
Głównym źródłem informacji przedstawianych w raportach są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
z systemu POL-on. Według najnowszych informacji aż 95,2% absolwentów UJK, którzy uzyskali dyplom w 2017 r. występuje w rejestrach ZUS.
Na stronie http://ela.nauka.gov.pl/ znajdą Państwo zakładkę „ELA PRO”. Po jej kliknięciu ukazują się kryteria wyboru raportu (kierunek,
forma studiów, poziom studiów, województwo i rok uzyskania dyplomu). Należy wybrać i wyszukać interesujący raport.

W raportach ujęto następujące obszary badań:
- Poszukiwanie pracy i bezrobocie
- Doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie
- Wynagrodzenia
- Praca a dalsze studia
- Praca a miejsce zamieszkania
Podział na daną tematykę ułatwia wyszukiwanie informacji użytkownikom zainteresowanym konkretnym aspektem losów absolwentów.
Warto też sięgnąć do zakładki „Zestawienia” ponieważ można tam znaleźć raporty zestawiające wskaźniki (zarobki i bezrobocie),
do określonych grup wyróżnionych ze względu na obszar i dziedzinę studiów oraz uczelnie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami:

https://ela.nauka.gov.pl/pl/infographics?year=17&level=II_STOPNIA&i=75107569

https://ela.nauka.gov.pl/pl/infographics?year=17&level=I_STOPNIA&i=75107569

https://ela.nauka.gov.pl/pl/reports?offset=0&limit=10&c=INST&&l=I_STOPNIA&uid=75107569&year=17

https://ela.nauka.gov.pl/pl/reports?offset=0&limit=10&c=INST&&l=II_STOPNIA&uid=75107569&year=17