ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach we współpracy z właścicielem firmy Digital Beast Marketing-Panem Grzegorzem Wiosną
zakończyło cotygodniowy cykl  5 spotkań warsztatowych „Pracuj nowocześnie-pracuj mądrze! Marketing internetowy i praca zdalna”
Studenci Uniwersytetu mieli  okazję dowiedzieć się czym jest marketing internetowy oraz jak budować swoją markę osobistą i portfolio
za pośrednictwem portali społecznościowych. Dodatkowo nauczyli się posługiwać  darmowymi narzędziami online.

Odbiór warsztatów był bardzo pozytywny, o czym świadczą opinie uczestników:

„Uważam, że warsztaty były bardzo interesujące, zakres tej tematyki jest teraz popularny i poszerzanie wiedzy w tym kierunku jest
bardzo pomocne w przyszłości” Julia, Logistyka, rok III

 

„Nauczyłam się jakich narzędzi używać w marketingu internetowym, jak szukać pracy zdalnej oraz że warto czytać różne blogi
związane z marketingiem. Uważam, że te warsztaty otworzyły mi drogę na pracę zdalną” Kinga, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, rok III

 

„Na plus oceniam to, że część zajęć odbywała się w sali komputowej, gdzie mieliśmy okazję skorzystać z programów i rozeznać się
w tym jak one funkcjonują. Przez cały okres trwania warsztatów, w razie jakichkolwiek pytań czy problemów mieliśmy możliwość
kontaktowania się drogą mailową z prowadzącym. Warto było poświęcić swój czas i wziąć udział w warsztatach. Całość oceniam
bardzo dobrze. Prowadzący okazał się osobą kompetentną oraz w umiejętny sposób przekazał swoją wiedzę wszystkim uczestnikom”
Karolina, Filologia germańska, rok III

 

„Podobało mi się to, że warsztaty miały charakter praktyczny (np. zapoznanie się ze stronami internetowymi związanymi z tematem”
Patrycja, Filologia germańska, rok V

 

„Warsztaty zostały przeprowadzone bardzo profesjonalnie w atmosferze bardzo motywującej i zachęcającej do odkrywania swoich pasji”
Patrycja, Ekonomia, rok I II°

 

Zwieńczeniem warsztatów była propozycja odbycia praktyk zdalnych dla wybranych uczestników.