ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

W dniu 12.03.2019 w Akademickim Biurze Karier UJK w Kielcach miało miejsce szkolenie „Zarządzanie czasem i efektywność osobista” organizowane wraz z firmą Cersanit S.A. Wydarzenie to miało na celu rozwinąć w studentach kompetencje z zakresu planowania i ustalania priorytetów. Dodatkowym atutem dla studentów było zapoznanie się z programem letnich płatnych praktyk.

Szkolenie miało charakter gry. Osoby które zdobyły największą liczbę punktów (Magdalena oraz Jacek -studenci filologii angielskiej) zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Panią Małgorzatą Litwińską-specjalistą ds. HR w firmie Cersanit. S.A.

 

 

Opinie uczestników na temat wydarzenia:

„Uważam, że ciekawym elementem szkolenia była gra, która uświadomiła techniki oraz sposoby lepszej organizacji czasu" Karolina, filologia germańska rok III

"Firma Cersanit S.A. jest otwarta na studentów, którzy chcą się uczyć i rozwijać" Milena, Zarządzanie III rok

"Wyciągnąłem wiele wniosków na temat efektywnego zarządzania swoim czasem oraz informacji dotyczących firmy jak i programu praktyk" Jacek, filologia angielska II II°