ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Konkurs zorganizowany przez Akademię Dietetyki, skierowany jest do absolwent studiów I stopnia oraz studentów i absolwentów studiów II stopnia, kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne jak również innych pokrewnych kierunków studiów zainteresowanych żywieniem. 

 

Konkurs przewiduje nagrodę główną, którą jest:
- cykl specjalistycznych szkoleń:
• Żywienie w sporcie – 30h
• Zasady żywienia dzieci – 30h
• Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią – 30h
- zestaw 7 plansz edukacyjnych Akademii Dietetyki

Ponadto autorzy dwóch wyróżnionych prac otrzymają:
- jedno z powyższych szkoleń specjalistycznych do wyboru oraz zestaw 7 atrakcyjnych plansz edukacyjnych.

 

Link do wszystkich informacji związanych z konkursem: https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyk/konkurs/