ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Laboratorium Wiedzy & dr Anna Krzysztofek zapraszają do przesłania tekstów do monografii naukowej pod redakcją pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Celem projektu badawczego jest analiza światowych tendencji CSR-u oraz realizowanie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorstw zaangażowanych

w CSR.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką CSR-u.

Proponowana tematyka artykułów:

•    biznes korporacyjny a społeczna odpowiedzialność biznesu,
•    CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym,
•    dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji,
•    innowacje społecznie odpowiedzialne,
•    pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji,
•    rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie,
•    społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy,
•    społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania.


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i przesyłania tekstów do monografii naukowej.