ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

Rusza III edycja Szefowej Wizerunku
Uczestniczki przedsięwzięcia wezmą udział w licznych szkoleniach i spotkaniach z zakresu kreowania wizerunku biznesowego.
Nie wiesz w jaki sposób efektywnie poszukiwać pracy?
A może nie masz dostosowanego CV do konkretnej oferty pracy? Nie wiesz na co zwrócić uwagę? Umów się już dziś na spotkania z doradcą zawodowym Akademickiego Biura Karier.
Współpraca z Akademickim Biurem Karier dla każdego studenta!
Zajrzyj do nas jeszcze dziś!
Efektywna rozmowa kwalifikacyjna
trening praktyczny
Lotne stoliki ABK!
Będziemy na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania
Aktywnie z Akademickim Biurem Karier!
Rozpoczynamy cykl spotkań ze specjalistami rynku pracy Przyjdź do Akademickiego Biura Karier UJK i zaplanuj swoją ścieżkę zawodową!

monitorowanie karier1

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów   

 

Badanie stanowi integralną część doskonalenia procesu kształcenia. Umożliwia uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów UJK na rynku pracy oraz zebranie ich opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie studiów w kontekście potrzeb rynku pracy.

Monitorowanie obejmuje każdy rocznik absolwentów Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Prowadzone jest metodą panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Respondenci są testowani trzykrotnie - po upływie roku oraz po trzech i pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy internetowej. Narzędzie badania stanowi standaryzowany kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych danych empirycznych opracowywany jest Raport.

Monitorowanie prowadzone jest w oparciu o przyjętą procedurę WSZJK-U/10.

Zrealizowano trzy edycje monitorowania karier zawodowych. Zebrano opinie absolwentów po upływie roku oraz po upływie trzech lat od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

 

shutterstock 9220543 large

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ELA

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało pierwsze wyniki badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Jest to narzędzie, które umożliwia śledzenie losów absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych.

Na przeprowadzenie badania pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r.

Wdrożony system wykorzystuje i kojarzy dane administracyjne pochodzące z dwóch rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on.

Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są studenci, którzy uzyskali dyplom w 2014 roku. Podstawę systemu ELA stanowią automatyczne raporty, prezentujące nie tylko zbiorcze dane ogólnopolskie, ale pozwalające też śledzić losy absolwentów zarówno poszczególnych uczelni, jak i kierunków studiów. Raporty generowane są według jednolitych wzorców - z podziałem na trzy wskaźniki charakteryzujące sytuację zawodową absolwentów, tj. czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia oraz osiągnięte wynagrodzenie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

 

Najnowszy raport ukazujązy losy abolwentów rocznika 2015 dostępny jest pod linkiem:  http://ela.nauka.gov.pl/

 

 

 

Poniżej prezentujemy wyniki badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kończących studia: